Dry Needling

Dry needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor het behandelen van spierpijn en klachten die hiermee samenhangen. Pijnlijke spieren bevatten vaak triggerpoints. Dit zijn verhardingen (‘spierknopen’) in spieren die niet meer ontspannen. Een triggerpoint kan bewegingsbeperkingen, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Deze lokale, vaak voelbare, verdikking heeft een slechte doorbloeding waardoor afvalstoffen zich ophopen. Een ander kenmerk van een triggerpoint is dat het naast de lokale pijn ook een uitstralende pijn kan veroorzaken. De term “dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in de spier. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond..

Hoe ontstaan triggerpoints?

Enkele voorbeelden van hoe triggerpoints in de spieren kunnen ontstaan:

  • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één dezelfde beweging, zelfs als ze maar een kleine belasting vergen (bv. computerwerkzaamheden).
  • Als spieren langdurig statisch aangespannen worden (bv. lang achter elkaar in dezelfde houding zitten of staan).
  • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren (bv. tijdens een immobilisatieperiode met gips).
  • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (bv. zwaar tillen, sporten, in de tuin werken).
  • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding.
  • Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. Dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan.
  • Plotselinge schokken, valpartijen en/of botsingen (bv. een aanrijding van achter).

Wat voel je tijdens een dry needling behandeling?

De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Nadat de therapeut de strakke band in de spier en het triggerpoint gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel in de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe; dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een snelle samentrekking, dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de samentrekkingen zeer hevig zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is dus geen pijnvrije behandelmethode.

Wat voel je na een dry needling behandeling?

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook is aanspannen van de net behandelde spieren dan pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Informatie

In onze praktijk wordt dry needling toegepast door Jorien Henselmans, fysiotherapeut. Fysiotherapeuten zijn in Nederland bevoegd deze techniek toe te passen, mits de therapeut hiervoor een erkende opleiding heeft gevolgd. Jorien heeft deze opleiding gevolgd bij de Myofasciale Pijn Seminars te Groningen (klik hier of op de banner rechtsboven voor de website). Deze opleiding werkt nauw samen met De Myopain Seminars in Bethesda, MD, USA. Aangezien dit een vrij nieuwe behandeltechniek is in Nederland willen wij iedere patiënt die met dry needling wordt behandeld goed voorlichten. Leest u daarom bovenstaande helemaal door. Mocht u vragen hebben over deze behandeltechniek dan kunt u bellen of mailen.