Parkinson


FysioMobilis Zwartsluis is aangesloten bij ParkinsonNet.

Wat is ParkinsonNet?

ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, dietisten, parkinsonverpleegkundigen en neurologen) die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme.

De ziekte van Parkinson en parkinsonisme geven vaak een diversiteit aan klachten zoals traagheid, beven, pijn, depressiviteit, seksuele stoornissen en in een later stadium ook vaak vallen. Vanwege de complexiteit van de ziekte en de veelheid aan betrokken zorgverleners is het belangrijk dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn, en de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

ParkinsonNet-zorgverleners werken in de regio nauw met elkaar samen, en hebben hierdoor vaste communicatielijnen. Een belangrijk voordeel van ParkinsonNet is dat u in uw eigen omgeving, thuis danwel in een praktijk vlakbij, een goede behandeling krijgt door gespecialiseerde (fysio)therapeuten.

De rol van de fysiotherapeut

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is bewegen een goede manier om het vertrouwen in het lichaam te herstellen. Bewegen bevordert de conditie, verbetert de kracht en vermindert de angst om te vallen. Oefentherapie en bewegingsprogramma’s zijn daarom goed voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

Wat kan de fysiotherapeut voor mensen met de ziekte van Parkinson betekenen? Fysiotherapie kan helpen om weer makkelijker, vrijer en zelfverzekerder te leren bewegen. Fysiotherapeuten kunnen de patiënten leren om beter met alledaagse bewegingen om te gaan zoals bijvoorbeeld het draaien in bed, opstaan en het lopen. Door fysiotherapie kunnen patiënten leren zich veilig te bewegen, bij het omgaan met obstakels en het vermijden van dubbeltaken. Bewegen behoudt de zelfstandigheid en heeft een positieve uitwerking op overige klachten zoals botontkalkingen, spijsverteringsproblemen en hartfalen.

Vergoeding van de behandelingen

De ziekte van Parkinson is een aandoening die op de ‘chronische lijst’ staat. Dit houdt in dat de fysiotherapeutische behandelingen vanaf de 21ste behandeling vergoed worden uit het basispakket van uw zorgverzekering. Indien uw polis toereikend kunnen de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering worden vergoed en anders dient u deze zelf te betalen. Voor meer informatie over vergoedingen kijk dan bij het kopje vergoedingen.

Wilt u een afspraak maken om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen? Klik dan hier.